uluslararası mevzuata uygun msds hazırlama ve güncelleme

WHITEMSDS

Ürününüz için gerekli MSDS'e ilişkin her konuda yanınızdayız
Go to MSDS HAZIRLAMA

MSDS HAZIRLAMA

Tehlikeli ve/veya tehlikesiz kimyasallarınız için yasal zorunluluk olan Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının (MSDS) hazırlanması konusunda hizmet veriyoruz.

Go to msds güncelleme

msds güncelleme

Hazırda bulunan ürününüz için, eski tarihli Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu en güncel yönetmelik ve gerekliliklere uyumlu hale getiriyoruz.

Go to danışmanlık

danışmanlık

Kimyasal ürünleriniz için MSDS gereklilikleri konusunda firmanızın bilgi edinme ihtiyacını karşılıyoruz.

Go to uyumlama

uyumlama

Kimyasal ürününüze ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formunun profesyonel olarak Türk Mevzuatına uygun uyumlanması hizmeti veriyoruz.

Malzeme güvenlik bilgi formu

WhiteMSDS, müşterilerine, küresel düzenlemelere uygun MSDS hazırlama ve güncelleme konusunda hizmet vermektedir.
MSDS, kimyasalların üretim, ihracat, ithalatını yapan firmaların ürünleri için bulundurması zorunlu tutulan belgedir.

Pek çok firma, REACH, CLP ve GHS gibi düzenlemeler için bir zorunluluk olan MSDS sorumluluğunun farkında değillerdir. Bununla birlikte, 13 Aralık 2014 tarihinde yürürlüğe giren “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkındaki Yönetmelik’ gereğince, Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS), üretimi, ihracatı veya ithalatı yapılan; tehlikeli ya da tehlikesiz tüm kimyasallar için bulundurulması zorunlu bir belgedir.

Ayrıca, Avrupa Birliği sınırları içerisinde dolaşımı yapılacak olan ya da bulundurulacak tüm maddeler, yeni 16 noktalı veri formatında hazırlanan güvenlik bilgi formuna sahip olmalıdırlar.

WhiteMSDS tüm bu konularda ürününüz için gerekli güvenlik bilgi formunun en güncel gerekliliklere uygun biçimde hazırlanması ya da güncellenmesi için mutlulukla yardımcı olmaya hazırdır.