Mayıs 16, 2018

H-İfadeleri

Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarında geçen H ifadeleri, maddeye ilişkin zararlılık potansiyelini tarif etmektedir. Genel geçerliliği olan CLP ye uygun kodlar MSDS’lerde yer almalıdır.

Fiziksel Zararlılık İfadeleri

Zararlılık İfade Kodu Zararlılık Sınıfı ve Kategorisi  Zararlılık İfadesi 
H200   Ek-1 Başlık 2.1 – Patlayıcılar, Kararsız Patlayıcılar Kararsız patlayıcı.
H201  Ek-1 Başlık 2.1.2.2 – Patlayıcılar, Kısım 1.1 Patlayıcı; kütlesel patlama zararı.
H202 Ek-1 Başlık 2.1.2.2 – Patlayıcılar, Kısım 1.2 Patlayıcı; ciddi yansıtım zararı.
H203 Ek-1 Başlık 2.1.2.2 – Patlayıcılar, Kısım 1.3 Patlayıcı; yangın, patlama veya yansıtım zararı.
H204 Ek-1 Başlık 2.1.2.2 – Patlayıcılar, Kısım 1.4 Yangın veya yansıtım zararı.
H205 Ek-1 Başlık 2.1.2.2 – Patlayıcılar, Kısım 1.5 Yangında kütlesel patlamaya yol açabilir.
H220 Ek-1 Başlık 2.2 – Alevlenir Gazlar, Zararlılık Kategorisi 1 Çok kolay alevlenir gaz.
H221 Ek-1 Başlık 2.2 – Alevlenir Gazlar, Zararlılık Kategorisi 2 Alevlenir gaz.
H222 Ek-1 Başlık 2.3 – Alevlenir Aerosoller, Zararlılık Kategorisi 1 Çok kolay alevlenir aerosol.
H223 Ek-1 Başlık 2.3 – Alevlenir Aerosoller, Zararlılık Kategorisi 2 Alevlenir aerosol.
H224 Ek-1 Başlık 2.6 – Alevlenir sıvılar, Zararlılık Kategorisi 1 Çok kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H225 Ek-1 Başlık 2.6 – Alevlenir sıvılar, Zararlılık Kategorisi 2 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H226 Ek-1 Başlık 2.6 – Alevlenir sıvılar, Zararlılık Kategorisi 3 Alevlenir sıvı ve buhar.
H228 Ek-1 Başlık 2.7 – Alevlenir katılar, Zararlılık Kategorisi 1,2 Alevlenir katı.
H240 Ek-1 Başlık 2.8 – Kendiliğinden tepkimeye giren madde ve karışımlar, Tip AEk-1 Başlık 2.15 – Organik Peroksitler, Tip A Isıtma patlamaya yol açabilir.
H241 Ek-1 Başlık 2.8 – Kendiliğinden tepkimeye giren madde ve karışımlar, Tip BEk-1 Başlık 2.15 – Organik Peroksitler, Tip B Isıtma yangına veya patlamaya yol açabilir.
H242 Ek-1 Başlık 2.8 – Kendiliğinden tepkimeye giren madde ve karışımlar, Tip C, D, E, FEk-1 Başlık 2.15 – Organik Peroksitler, Tip C, D, E, F Isıtma yangına yol açabilir.
H250 Ek-1 Başlık 2.9 Piroforik Sıvılar, Zararlılık Kategorisi 1Ek-1 Başlık 2.10 Piroforik Katılar, Zararlılık Kategorisi 1 Hava ile temas ettiğinde ani yangınlara yol açabilir.
H251 Ek-1 Başlık 2.11 – Kendiliğinden ısınan madde ve karışımlar, Zararlılık Kategorisi 1 Kendiliğinden ısınır; alev alabilir.
H252 Ek-1 Başlık 2.11 – Kendiliğinden ısınabilen madde ve karışımlar, Zararlılık Kategorisi 2 Büyük miktarlarda kendiliğinden ısınır; yangına yol açabilir.
H260 Ek-1 Başlık 2.12 – Su ile temasında alevlenir gazlar çıkaran madde ve karışımlar, Zararlılık Kategorisi 1 Su ile temas ettiğinde kendiliğinden tutuşabilen yanıcı gazlar yayar.
H261 Ek-1 Başlık 2.12 – Su ile temasında alevlenir gazlar çıkaran madde ve karışımlar, Zararlılık Kategorisi 2, 3 Su ile temas ettiğinde yanıcı gazlar yayar.
H270 Ek-1 Başlık 2.4 Oksitleyici gazlar, Zararlılık Kategorisi 1 Yangına yol açabilir veya yangını şiddetlendirebilir; oksitleyici.
H271 Ek-1 Başlık 2.13 – Oksitleyici Sıvılar, Zararlılık Kategorisi 1Ek-1 Başlık 2.14 – Oksitleyici Katılar, Zararlılık Kategorisi 1 Yangına veya patlamaya yol açabilir; güçlü oksitleyici.
H272 Ek-1 Başlık 2.13 – Oksitleyici Sıvılar, Zararlılık Kategorisi 2,3Ek-1 Başlık 2.14 – Oksitleyici Katılar, Zararlılık Kategorisi 2,3 Yangını güçlendirebilir; oksitleyici.
H280 Ek-1 Başlık 2.5 – Basınç altındaki gazlar:Sıkıştırılmış gaz Sıvılaştırılmış gaz Çözünmüş gaz Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.
H281 Ek-1 Başlık 2.5 – Basınç altındaki gazlar: Soğutulmuş sıvılaştırılmış gaz Soğutulmuş gaz içerir; soğuktan yanma veya yaralanmalara yol açabilir.
H290 Ek-1 Başlık 2.16 – Metaller için aşındırıcı, Zararlılık Kategorisi 1 Metalleri aşındırabilir.

 

EUH 001 Kuru haldeyken patlayıcıdır.
EUH 006 Hava ile teması halinde ve havasız ortamda patlayıcıdır.
EUH 014 Su ile şiddetli tepkime verir.
EUH 018 Kullanım sırasında alevlenen / patlayan buhar-hava karışımı oluşturabilir.
EUH 019 Patlayıcı peroksitler oluşturabilir.
EUH 044 Kapalı ortamda ısıtıldığında patlama riski var.

Sağlığa İlişkin Zararlılık İfadeleri

Zararlılık İade Kodu Zararlılık Sınıfı ve Kategorisi Zararlılık İfadesi
H300 Ek-1 Başlık 3.1 – Akut Toksisite (ağız yolu ile), Zararlılık Kategorisi 1, 2 Yutulması halinde öldürücüdür.
H301  Ek-1 Başlık 3.1 – Akut Toksisite (ağız yolu ile), Zararlılık Kategorisi 3 Yutulması halinde toksiktir.
H302  Ek-1 Başlık 3.1 – Akut Toksisite (ağız yolu ile), Zararlılık Kategorisi 4 Yutulması halinde zararlıdır.
H304 Ek-1 Başlık 3.10 – Aspirasyon Zararı, Zararlılık Kategorisi 1 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
H310 Ek-1 Başlık 3.1 – Akut Toksisite (cilt yolu ile), Zararlılık Kategorisi 1, 2 Cilt ile teması halinde öldürücüdür.
H311 Ek-1 Başlık 3.1 – Akut Toksisite (cilt yolu ile), Zararlılık Kategorisi 3 Cilt ile teması halinde toksiktir.
H312 Ek-1 Başlık 3.1 – Akut Toksisite (cilt yolu ile), Zararlılık Kategorisi 4 Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H314 Ek-1 Başlık 3.2 – Ciltte Aşınma/Tahriş, Zararlılık Kategorisi 1A, 1B, 1C Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H315 Ek-1 Başlık 3.2 – Ciltte Aşınma/Tahriş, Zararlılık Kategorisi 2 Cilt tahrişine yol açar.
H317 Ek-1 Başlık 3.4 – Hassasiyet – Cilt, Zararlılık Kategorisi 1, 1A, 1B Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H318 Ek-1 Başlık 3.3 Ciddi Göz Hasarı/Göz Tahrişi, Zararlılık Kategorisi 1 Ciddi göz hasarına yol açar.
H319 Ek-1 Başlık 3.3 Ciddi Göz Hasarı/Göz Tahrişi, Zararlılık Kategorisi 2 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H330 Ek-1 Başlık 3.1 – Akut Toksisite (solunum yolu ile), Zararlılık Kategorisi 1, 2 Solunması halinde öldürücüdür.
H331 Ek-1 Başlık 3.1 – Akut Toksisite (solunum yolu ile), Zararlılık Kategorisi 3 Solunması halinde toksiktir.
H332 Ek-1 Başlık 3.1 – Akut Toksisite (solunum yolu ile), Zararlılık Kategorisi 4 Solunması halinde zararlıdır.
H334 Ek-1 Başlık 3.4 – Hassasiyet – Soluma, Zararlılık Kategorisi 1, 1A, 1B Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.
H335 Ek-1 Başlık 3.8 – Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tek maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 3, Solunum Yolu Tahrişi Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H336

 

 

Ek-1 Başlık 3.8 – Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tek maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 3, Anestezi Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H340 Ek-1 Başlık 3.5 – Eşey Hücre Mutajenitesi, Zararlılık Kategorisi 1A, 1B Genetik hasara yol açabilir.

< Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılığı oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz>

H341 Ek-1 Başlık 3..5 – Eşey Hücre Mutajenitesi, Zararlılık Kategorisi 2 Genetik hasara yol açma şüphesi var.

< Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılığı oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz>

H350 Ek-1 Başlık 3.6 – Kanserojen, Zararlılık Kategorisi 1A, 1B Kansere yol açabilir.

< Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılığı oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz>

H351 Ek-1 Başlık 3.6 – Kanserojen, Zararlılık Kategorisi 2 Kansere yol açma şüphesi var.

< Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılığı  oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz>

H360 Ek-1 Başlık 3.7 Üreme Sistemi Toksisitesi, Zararlılık Kategorisi 1A, 1B

 

Doğmamış çocukta hasara yol açabilir veya üremeye zarar verebilir.

< özel etkileri biliniyorsa belirtiniz.>

< Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılığı oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz>

H361 Ek-1 Başlık 3.7 – Üreme Sistemi Toksisitesi, Zararlılık Kategorisi 2

 

 

 

Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.

< özel etkileri biliniyorsa belirtiniz>

< Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılık  oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz>

H362 Ek-1 Başlık 3.7 – Üreme Sistemi Toksisitesi, İlave Kategori, anne sütü ile veya anne sütü üzerine  etki Emzirilen çocuğa zarar verebilir.
H370 Ek-1 Başlık 3.8 – Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tek maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 1 Organlarda hasara yol açar < biliniyorsa, etkilenen tüm organları belirtiniz>. < Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılığı  oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz>
H371 Ek-1 Başlık 3.8 – Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tek maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 2

 

Organlarda hasara yol  açabilir < biliniyorsa, etkilenen tüm organları belirtiniz>. < Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin  bu zararlılığı  oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz>
H372 Ek-1 Başlık 3.9 – Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tekrarlı maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 1

 

 

Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar < biliniyorsa, etkilenen tüm organları belirtiniz>.

< Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılığı oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz>

H373 Ek-1 Başlık 3.9 – Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tekrarlı maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 2

 

Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucuorganlarda hasara yol  açabilir < biliniyorsa, etkilenen tüm organları belirtiniz>.

< Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılığı oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz.

H300 + H310 Ek-1 Başlık 3.1 – Akut toksisite (ağız) ve akut toksisite(cilt), Zararlılık Kategorisi 1,2 Yutulması halinde veya ciltle teması halinde öldürücüdür.
H300 + H330  

 

Ek-1 Başlık 3.1- Akut toksisite (ağız) ve akut toksisite(soluma), Zararlılık Kategorisi 1,2 Yutulduğunda veya solunduğunda öldürücüdür.
H310 + H330 Ek-1 Başlık 3.1-Akut toksisite (cilt) ve akut toksisite (soluma), Zararlılık Kategorisi 1,2 Ciltle temas ettiğindeveya solunduğunda öldürücüdür.
H300 + H310 +  H330  Ek-1 Başlık 3.1-Akut toksisite (ağız) ve akut toksisite (cilt) ve akut toksisite (soluma), Zararlılık Kategorisi 1,2 Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda öldürücüdür.
H301 + H311  Ek-1 Başlık 3.1-Akut toksisite (ağız) ve akut toksisite(cilt), Zararlılık Kategorisi 3 Yutulması halinde veya ciltle teması halinde toksiktir.
H301 + H331  Ek-1 Başlık 3.1-Akut toksisite (ağız) ve akut toksisite(soluma), Zararlılık Kategorisi 3 Yutulduğunda veya solunduğunda toksiktir
H311 + H331  Ek-1 Başlık 3.1-Akut toksisite (cilt) ve akut toksisite (soluma), Zararlılık Kategorisi 3 Ciltle temas ettiğindeveya solunduğunda toksiktir.
H301 + H311 + H331  Ek-1 Başlık 3.1-Akut toksisite (ağız) ve akut toksisite (cilt) ve akut toksisite (soluma), Zararlılık Kategorisi 3

 

Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda toksiktir
H302 + H312  Ek-1 Başlık 3.1 – Akut toksisite (ağız) ve akut toksisite(cilt), Zararlılık Kategorisi 4 Yutulması halinde veya ciltle teması halinde zararlıdır.
H302 + H332 Ek-1 Başlık 3.1-Akut toksisite (ağız) ve akut toksisite(soluma), Zararlılık Kategorisi 4 Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır.
H312 + H332 Ek-1 Başlık 3.1-Akut toksisite (cilt) ve akut toksisite (soluma), Zararlılık Kategorisi 4 Ciltle temas ettiğindeveya solunduğunda zararlıdır.
H302 + H312 + H332 Ek-1 Başlık 3.1-Akut toksisite (ağız) ve akut toksisite(cilt) ve akut toksisite (soluma), Zararlılık Kategorisi 1,2 Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır.

 

H350i Soluma ile kansere yol açabilir.
H360F Üremeye zarar verebilir.
H360D Doğmamış çocukta hasara yol açabilir.
H361f Üremeye zarar  verme şüphesi var.
H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var
H360FD Üremeye zarar verebilir. Doğmamış çocukta hasara yol açabilir.
H361fd Üremeye zarar  verme şüphesi var. Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H360Fd Üremeye zarar verebilir. Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H360Df Doğmamış çocukta hasara yol açabilir. Üremeye zarar  verme şüphesi var.
EUH 029 Su ile temasında toksik gaz çıkarır.
EUH 031 Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır.
EUH 032 Asitlerle temasında çok toksik gaz çıkarır.
EUH 066 Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
EUH 070 Gözle teması halinde toksiktir.
EUH 071 Solunum yolunda aşınmaya yol açar.

Çevresel Zararlılık İfadeleri

Zararlılık İfade Kodu  Zararlılık Sınıfı ve Kategorisi  Zararlılık İfadesi
H400 Ek-1 Başlık 4.1 – Sucul Ortama Zararlı-Akut zararlılık, Kategori 1 Sucul ortamda çok toksiktir.
H410 Ek-1 Başlık 4.1 – Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık, Kategori 1 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H411   Ek-1 Başlık 4.1 – Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık, Kategori 2 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
H412 Ek-1 Başlık 4.1 – Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık, Kategori 3 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
H 413 Ek-1 Başlık 4.1 – Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık, Kategori 4 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir.
H420 

 

 

Ek-1 Başlık 5.1- Ozon tabakasına zararlı- Zararlılık Kategorisi 1 Atmosferin üst katmanındaki ozon tabakasını tahrip ederek kamu sağlığına ve çevreye zarar verir.

Bazı Karışımlara İlişkin İlave Etiket Bilgileri

EUH 201/
201A 
Kurşun içerir. Çocuklar tarafından çiğnenebilecek veya emilebilecek yüzeyler üzerinde kullanılmamalıdır.

Dikkat! Kurşun içerir.

EUH 202   Siyanoakrilat. Tehlikelidir. Cildi ve gözleri saniyeler içinde yapıştırır. Çocukların erişiminden uzak tutun.
EUH 203 Krom (VI) içerir. Alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
EUH 204 İzosiyanat içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.
EUH 205 Epoksi bileşenleri içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.
EUH 206 Dikkat! Diğer ürünlerle birlikte kullanmayın. Tehlikeli gazlar açığa çıkarabilir (klorür).
EUH 207 Dikkat! Kadmiyum içerir. Kullanım esnasında tehlikeli dumanlar ortaya çıkar. İmalatçı tarafından sağlanan bilgilere başvurun. Güvenlik talimatlarına uyun.
EUH 208   (Hassaslaştırıcı maddenin ismi) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.”
EUH 209/
209A 
Kullanım esnasında çok alevlenir hale gelebilir.

Kullanım esnasında alevlenir hale gelebilir.

EUH 210 Talep halinde güvenlik bilgi formu sağlanabilir.
EUH 401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.