Mayıs 14, 2018

MSDS Neden Hazırlanmalıdır

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet – MSDS); Kimyasal ürünün üretici, tedarikçi ve kullanıcı açısından kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek işçi sağlık ve güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ortadan kaldırmaya yönelik hazırlanmaktadır.

Güvenlik Bilgi Formları bulunmayan ürünler ile ilgili 6.000 TL’den başlayan para cezaları uygulanmaktadır.

MSDS (GBF-Güvenlik Bilgi Formu) hazırlamak için sadece sertifika sahibi olmanın yanında aynı zamanda kimyasal olarak tecrübe, bilgi birikimi ve diğer ilgili yasal düzenlemelere de hakim olmak gerekir.

GBF’nin 14. maddesini oluşturan Taşıma Bilgileri, ADR olarak adlandırılan kara, hava, demir ve deniz yoluyla taşınan tüm kimyasal maddelerde etiket bulundurma zorunluluğu ibaresi uzman TMGD sertifikalı mühendislerimizce oluşturulmaktadır. Yeni yönetmeliğe göre zararlı madde veya karışımlar satan üretici, tedarikçi veya alt dağıtıcılar, müşterilerine Güvenlik Bilgi Formu sunmak zorundadır. Maddeler için geçiş süreci 01/06/2015 karışımlar için 01/06/2016’dır. Karışımlar için eski yönetmeliğe göre hazırlanan tehlike sınıflandırmaları (SAE Yönetmeliği RG 26/12/2008) ile ve yeni yönetmeliğe göre hazırlanan zararlılık sınıflandırmaları (SEA Yönetmeliği RG.13/12/2013) GBF’ lerin yeni mevzuata uygun yeniden MSDS oluşturulması ve düzenlenmesi yapılmaktadır. Endüstrisinde alanda son derece önemli olan “Güvenlik Bilgi Formu” (MSDS) ithal edilen ülkeye uygun dillerde hazırlanabilmektedir.

CLP (Classification, Labelling and Packaging);

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasına ilişkin EC/1272/2008 sayılı yeni AB Tüzüğü’nün İngilizce adının kısaltmasıdır.Ülkemizde ve tüm dünyada MSDS lerin uluslararası mevzuatlara uygun hazırlanma referansıdır.