Mayıs 16, 2018

P-İfadeleri

 

 

Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarında geçen P ifadeleri, tehlikeli kimyasallarla çalışma yapılması durumunda alınacak önlemlere ilişkin uygun güvenlik tedbirlerini ifade eder.  MSDS üzerinde birden fazla P ifadesi bir arada bulunabilir.

Önlem ifadeleri — Genel

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

Önlem ifadeleri

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
P202 Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.
P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
P211 Aleve veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin.
P220 Kıyafetlerden/…/yanıcı malzemelerden uzak tutun/saklayın.
P221 Yanıcılarla/… karışmasını önleyici her türlü önlemi alın.
P222 Hava ile temasına izin vermeyin.
P223 Şiddetli tepkime ve alevlenme olasılığından dolayı, su ile herhangi olası temasından kaçının.
P230 … ile ıslak tutun.
P231 Asal gaz ile elleçleyin.
P232 Nemden koruyun.
P233 Kabı sıkıca kapalı tutun.
P234 Sadece orijinal kabında saklayın.
P235 Soğuk tutun.
P240 Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun/bağlayın.
P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu/…/malzeme kullanın.
P242 Sadece ateş almayan aletler kullanın.
P243 Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
P244 Kısma vanalarını gres ve yağdan uzak tutun.
P250 Öğütme/şok/…/sürtünmeye maruz bırakmayın.
P251 Basınçlı kap: Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın.
P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P262 Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.
P263 Hamilelikte/anne sütü verirken temastan kaçının.
P264 Elleçlemeden sonra … ile iyice yıkayın.
P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P281 Kişisel koruyucu ekipman kullanın.
P282 Soğuk geçirmez eldiven/yüz kalkanı/gö koruyucu kullanın.
P283 Ateş/alev dayanıklı/geciktirici kıyafet giyin.
P284 Solunum koruyucu giyin.
P285 Yetersiz havalandırma varsa, solunum koruyucu giyin.
P231+P232 Asal gazla elleçleyin. Nemden koruyun.
P235+P410 Soğuk saklayın. Güneş ışığından koruyun.

Önlem ifadeleri – Müdahale

P301 Yutulması halinde:
P302 Cildin üzerinde olması halinde:
P303 Cildin(veya saçın) üzerinde olması halinde:
P304 Solunması halinde:
P305 Gözle teması halinde:
P306 Giysi ile teması halinde:
P307 Maruz kalınma halinde:
P308 Maruz kalınma veya etkileşme halinde:
P309 Maruz kalınma veya kendini kötü hissetme halinde:
P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P311 ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P313 Tıbbi tavsiye alın/doktorunuza başvurun.
P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınız.
P315 Hemen tıbbi tavsiye/müdahale alın.
P320 Özel acil müdahale gerekli (etikete bakın)
P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın)
P322 Özel önlemler (etikete bakın)
P330 Ağzınızı çalkalayın.
P331 Kusturmayın.
P332 Cilt tahrişi oluşması halinde:
P333 Cilt tahrişi veya pişik oluşması halinde:
P334 Soğuk suya batırın veya ıslak bandaja sarın.
P335 Ciltte kalan parçaları temizleyin.
P336 Donmuş kısımları ılık su ile eritin. Etkilenmiş alanı silmeyin.
P337 Göz tahrişinin geçmemesi halinde:
P338 Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın.
P340 Zarar gören kişiyi açık havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonda olmasını sağlayın.
P341 Nefes almakta güçlük çekiyorsa, zarar gören kişiyi açık havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonda olmasını sağlayın.
P342 Solunum bulgularının görülmesi halinde:
P350 Bol sabun ve su ile iyice yıkayın.
P351 Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.
P352 Bol sabun ve su ile yıkayın.
P353 Cildinizi su/duş ile durulayın.
P360 Kirlenmiş giysi ve cildinizi, giysilerinizi çıkarmadan önce bol su ile hemen durulayın.
P361 Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkarın.
P362 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P370 Yangın çıkması durumunda:
P371 Büyük yangın ve büyük miktarlar durumunda:
P372 Yangın durumunda patlama riski.
P373 Yangın patlayıcılara ulaştığında, yangına MÜDAHALE ETMEYİN.
P374 Yangına makul bir mesafeden normal önlemler alarak müdahale edin.
P375 Patlama riskine karşı yangına uzaktan müdahale edin.
P376 Güvenli ise sızıntıyı durdurun.
P377 Gaz sızıntısına bağlı yangın:

Sızıntı güvenli olarak durdurulmadan söndürmeyin.

P378 Söndürme için … kullanın.
P380 Alanı boşaltın.
P381 Güvenli ise tüm tutuşturucu kaynaklarını ortadan kaldırın.
P390 Maddi hasarı önlemek için sıvı döküntüleri temizleyin.
P391 Döküntüleri toplayın.
P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P301+P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNUveya doktoru/hekimi arayın.
P301+P330+P331 YUTULDUĞUNDA: Ağzınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN.
P302+P334 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Soğuk suya daldırın/ıslak bezlerle sarın.
P302+P350 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile iyice yıkayın.
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P303 + P361 + P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P304+P341 SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P306+P360 GİYSİ İLE TEMASI HALİNDE: Kirlenmiş giysi ve cildinizi, giysilerinizi çıkarmadan önce bol su ile hemen durulayın.
P307+P311 Maruz kalınma halinde: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.
P309+P311 Maruz kalınma veya kendini iyi hissetmeme halinde: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNUveya doktoru/hekimi arayın.
P332 +P313 Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P335+P334 Parçacıkları cildinizden hafifce temizleyin. Soğuk suya daldırın/ıslak bezlerle sarın.
P337+P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.
P342+P311 Solunum bulguları gösterirse: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P370+P376 Yangın durumunda: Güvenli ise sızıntıyı durdurun.
P370+P378 Yangın durumunda: Söndürme için … kullanın.
P370+P380 Yangın durumunda: Alanı boşaltın.

 

P370 +P380 +P375 Yangın durumunda: Alanı boşaltın. Patlama riskine karşı yangınla uzaktan savaşın.
P371 +P380 +P375 Büyük yangın ve büyük miktarlar durumunda: Tahliye alanı. Patlama riskine karşı yangına uzaktan müdahale edin.

Önlem ifadeleri — Depolama

P401 … depolayın.
P402 Kuru yerde depolayın.
P403 İyi havalandırılan yerde depolayın.
P404 Kapalı kapta saklayın.
P405 Kilit altında saklayın.
P406 Aşındırıcılara karşı dayanıklı/dayanıklı bir iç astara sahip … kapta depolayın.
P407 Yığınlar/paletler arasında hava boşluğu temin edin.
P410 Güneş ışığından koruyun.
P411 oC/…oF aşmayacak sıcaklıklarda depolayın.
P412 50 oC/122oF aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.
P413 oC/…oF aşmayacak sıcaklıklarda … kg/… lbs’den büyük  kütle miktarları halinde depolayın.
P420 Diğer malzemelerden uzakta depolayın.
P422 İçindekileri … altında depolayın.
P402+P404 Kuru alanda depolayanız. Kapalı bir kapta depolayın.
P403+P233 İyi havalandırılmış bir alanda depolayanız. Kabı sıkıca kapalı tutun.
P403+P235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayan. Soğuk tutun.
P410+P403 Güneş ışığından koruyun. İyi havalandırılmış bir alanda depolayın.
P410+P412 Güneş ışığından koruyun. 50 oC/122oF aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.
P411+P235 oC/…oF aşmayacak sıcaklıklarda depolayın. Soğuk tutun.

 

Önlem ifadeleri  — Bertaraf

P501 İçeriği/kabı … bertaraf edin.
P502 Geri dönüşüm/ Geri kazanım için üreticinizden/tedarikçinizden bilgi talep edin.