Mayıs 14, 2018

Sık Sorulanlar

MSDS nedir?

MSDS, İngilizcesi Material Safety Data Sheet olan Malzeme Güvenlik Bilgi Formunun kısaltmasıdır. Geniş açıklamaya MSDS Nedir? sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

 

Neden MSDS hazırlanmalıdır?

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik ile Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik’e göre zararlı madde veya karışımlar satan üretici, tedarikçi veya alt dağıtıcılar müşterilerine Güvenlik Bilgi Formu sunmak zorundadır. Bununla birlikte, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ile AB direktiflerini uygulayan ülke sınırları içerisinde dolaşımı yapılacak ve bulundurulacak olan maddeler için, MSDS hazır ve ulaşılabilir olmalıdır. AB direktifi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan ilgili yönetmelikleri mevzuat sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

 

MSDS’i kimler hazırlayabilir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı akredite bir kuruluşta eğitimi tamamlayarak sınavında başarılı olarak sertifika almaya hak kazanmış kişiler, Güvenlik Bilgi Formu “GBF” (MSDS) hazırlayabilirler. Akredite kurumca onaylanmış sertifikaya sahip olmayan kişilerce hazırlanan ya da revize edilen güvenlik bilgi formları, Bakanlıkça geçerli sayılmayarak onaylanmamakta ve idari yaptırıma maruz kalabilmektedir.

 

Değişen güncel mevzuatta MSDS-SDS yükümlülükleri nelerdir?

 

11 Aralık 2013 tarihli ve 28848 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan  SEA yönetmeliği uyarınca Sınıflandırma ve Etiketleme  Bildirimleri,

Yeni düzenlemeye göre sınıflandırma ve etiketleme bildirimleri karışımlar için ise 1 Haziran 2016 tarihine kadar yapılmalıdır. Bu tarihten önce pazarda bulunan ürünler için 2 yıllık ek süre geçerli olacaktır.

MSDS neleri kapsar?

CLP*’ye uygun olarak hazırlanan MSDS’ler 16 temel bölümden oluşur. Bu bölümler;

 1. Maddenin/Karışımın ve Şirketin Kimliği
 2. Zararlılık Tanımlaması
 3. Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi
 4. İlkyardım Önlemleri
 5. Yangınla Mücadele Önlemleri
 6. Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Önlemler
 7. Elleçleme ve Depolama
 8. Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel Korunma
 9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
 10. Kararlılık ve Tepkime
 11. Toksikolojik Bilgiler
 12. Ekolojik Bilgiler
 13. Bertaraf Etme Bilgileri
 14. Taşımacılık Bilgileri
 15. Mevzuat Bilgisi
 16. Diğer Bilgiler
*CLP, Avrupa Birliği’nin; Malzemelerin paketlenmesi, etiketlenmesi ve sınıflandırmasına ilişkin yayımladığı direktifin kısaltmasıdır.

 

MSDS gerektiren asgari miktar nedir?

Maddenin MSDS gerekliliğiyle ilgili bir miktar sınırlaması bulunmamaktadır. Bazı maddeler miligram seviyesinde de tehlikeli kabul edilebilir.

Laboratuvarda ürettiğim kimyasal için MSDS zorunluluğu var mı?

Laboratuvarınızda üretip kullandığınız kimyasallar için MSDS zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak ürettiğiniz maddenin laboratuvar dışına dağıtımı/taşıması yapılacaksa, MSDS gereklidir.

 

Benzer kimyasal özellikteki ürünler için tek MSDS hazırlanması yeterli olur mu?

Hayır, MSDS’ler ürüne özgüdür ve yalnızca o ürüne ait temel bilgiler baz alınarak hazırlanır. Ürün bileşimleri birbirine yakın olsa da, hazırlanan MSDS’ler yalnızca tek bir ürüne ait olabilir ve o ürün dışında farklı bir ürün için kullanılamaz.

MSDS ile ilgili detaylı bilgiye ihtiyacım var, nereye danışabilirim?

Ürününüz için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu gerekip gerekmediği, gerekiyorsa MSDS hazırlanabilmesi için nelere ihtiyaç duyulduğu, yasal gereklilikler de dahil olmak üzere, aklınıza takılan ve netlik kazandırmak istediğiniz diğer tüm sorularınız için uzmanlarımıza danışabilirsiniz.